Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

                                   JU SREDNJA ŠKOLA JABLANICA

Na osnovu odluke školskog odbora br. 01-36-24-1/24 od 17.1.2024. godine objavljuje:

                                 PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

Poništava se javni konkurs "za izbor i imenovanje direktora", objavljenog u dnevnom listu "Avaz" 4.12.2023. godine. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 ŠKOLSKI ODBOR