Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

    

COK JABLANICA

centar 1

 

ADMINISTRACIJA

Sabina Palić

Direktorica

Lejla Kevrić

Pedagogica

Sida Gusić

Računovođa

NASTAVNO OSOBLJE

Azemina Čolaković

Profesor bosanskog jezika

Jasminka Imamović

Profesor bosanskog jezika

Svjetlana Manigoda

Profesor bosanskog jezika

Erna Macić

Profesor engleskog jezika

Elvedina Šubara

Profesor engleskog jezika

Lejla Zahirović

Profesor engleskog jezika

Asja Murvat

Profesor njemačkog jezika

Fehma Vlahovljak

Profesor francuskog jezika

Mersiha Muminović

Profesor matematike

Resul Čilić

Profesor matematike

Merima Memić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Lejla Begić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Muhamed Mravović

Profesor ekonomske grupe predmeta

Aida Sočivica  Kurić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Amila Tatar

Profesor fizike

Amra Balić  Muratović

Profesor hemije

Abujazin Sirćo

Profesor hemije i biologije

Elvira Sirćo

Profesor biologije

Esad Šubara

Profesor informatike

Senada Ćosić

Profesor historije

Sanela Kadić

Profesor geografije

Azer Ćosić

Profesor sociologije

Mehmed Delić

Profesor filozofije, logike,demokratije i latinskog

Semira Kevrić

Profesor psihologije

Muhamed Muminhodžić

Profesor turskog jezika

Mira Šukman

Nastavnik  praktične nastave - prodavač

Sabrija Lepara

Nastavnik  usluživanja i kuharstva 

Vedat Mujak

Profesor likovne kulture i historije umjetnosti

Emela Osmančević Turak

Profesor muzičke kulture

Adis Zukić

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Nihad Širić

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Edin Nezirić

Profesor islamske vjeronauke

POMOĆNO OSOBLJE

Refik Hindić

Domar

Fatima Prevljak

Radnica

Nermina Šubara

Radnica

Emina Dedić

Radnica