Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

DAN NAUKE-12.DECEMBAR

U plejadi velikih umova koji su dali nemjerljiv doprinos naučno-tehnološkom razvoju i afirmaciji nauke u Bosni i Hercegovini, posebno mjesto pripada valikom naučniku i istraživaču, nobelovcu Vladimiru Prelogu.

Cijeneći ukupni naučni agažman ovog velikg istraživača i njegovu stalno borbu za afirmaciju i dignitet nauke, u novembru 2019-te godine, pokrenuta je inicijativa da se 12.decembar proglasi Danom nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na taj dan 1975. godine, Vladimiru Prelogu je uručena Nobelova nagrada za hemiju.

U povodu Dana nauke, a na prijedloh Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u petak 10.decembra, u naučnim i kulturnim ustanovama širom Federacije bit će održani programi koji imaju za cilj popularizaciju naučno - istraživačkog rada. U skladu s tim, Muzej ˇ"Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica i JU Srednja škola Jablanica organizuju zajednički program pod nazivom Dan otvorenih vrata. 

U sklopu programa koji će trajati od 09.00 do 12.00 sati u Muzeju će biti održane radionice i prezentacije za jablaničke srednjoškolce na temu važnosti informacijskih nauka te korištenja digitalnih tehnologija u prezentaciji kulturnog naslijeđa.

Budući da je tokom dvogodišnjeg učešća na Međunarodnom festivalu nauke u Republici Srbiji JU Srednja škola Jablanica stekla zapažene rezultate i dobila titulu najbolje škole, obilježavanje Dana nauke je dobra prilika da se stečena iskustva približe našim sugrađanima a posebno učenicima Osnovne škole. U skladu s tim, učenici Srednje škole i voditelji sekcije prirodnih nauka će u sklopu ovog programa demonstrirati zanimljive naučne eksperimente.

Cilj programa je popularizacija nauke i podizanje svijesti mladih, kako bi se kod nih pobudila želja za bavljenjem naučnim radom i istraživanjima.

Dragi učenici osnovne i srednje škole,studenti, ali i svi ljubitelji nauke dobro nam došli!!!

JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica

JU Srednja škola Jablanica