Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Projekat "MISLI O PRIORODI"

U okviru projekta "MISLI O PRIRODI" obilježen Dan planete Zemlje. Odjeljenja su radila portofolio na temu i kroz njihov rada se osjetila veća educiranost, eko-osviještenost, ali i zrelost pristupa obradi ovakvih tema.

Povezali su EKOnomiju  i EKOlogiju i kroz rad na uređenju portofolia pokazali visok nivo znanja i spremnosti da u sve pore života ugrade prioritetne filtere koje se odnose na zaštitu okoliša. Odobreni AEP naše škole doživljava svoju realizaciju i korak po korak približava se konačnom cilju. Cilj nisu samo kratkoročno planirane aktivnosti u okviru AEP, cilj je da nastavimo živjeti u ekološkom duhu i da ga slijede sve buduće generacije.

 
 
Projekat "MISLI O PRIORODI"