Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

    

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

PONOVO NAGRADA ARHIVA HNK-a

Povodom 12. decembra, Dana arhiva i arhivske službe BiH, Arhiv HNK Mostar organizovao je tradicionalni Nagradni Konkurs za učenike srednjih škola sa područja HNK-a.

Pod mentorstvom profesorice Senade Ćosić, učenici naše škole su, pojedinačno i u paru, obrađivali sve tri predložene teme. Ukupno je urađeno deset radova, te je naša škola na ovom konkursu učestvovala sa najvećim brojem poslanih radova.

Za rad na temu „Lazar Drljača, slikar“ učenice trećeg razreda gimnazije, Šubara Senida i Hindić Mirna, nagrađene su prvim mjestom koje dijele sa učenicama iz JU Srednja škola Konjic.

Čestitamo nagrađenim učenicama, kao i profesorici Senadi Ćosić koja već godinama sa učenicima osvaja jedno od prva tri mjesta na ovom nagradnom konkursu.