Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Održana akcija "Smeće u vreće"

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini u saradnji sa našom školom održalo akciju pod nazivom "Smeće  u vreće". Dana 8.10.2019. godine lokalni tim Jablanica sproveo je tu akciju u svojoj lokalnoj zajednici.

Ciljevi akcije smeće u vreće jesu:

1) čišćenje našeg dvorišta

2) dizanje svijesti građana o tome koliko smeća završi na mjestima koja nisu namijenjena  za to

3) dizanje svijesti građana o tome koliko je bitno bacati smeće na mjesta namijenjena za to (kante za smeće, kontenjeri).

Pored lokalnog tima Jablanica ovu akciju sprovelo je i 13 drugih  lokalnih timova Asocijacije širom BiH.

 

 

 

Akcija Smeće u vreće