Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Rezultati nagradnog konkursa povodom obilježavanja 1. marta - Dana nezavisnosti

Na nagradnom konkursu povodom obilježavanja 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kojeg je raspisao Pedagoški zavod Mostar i IC štamparija najbolje rezultate ostvarili su slijedeći učenici:

1. mjesto: Mirna Ždralović, IV razerd - Srednja škola Jablanica

2. mjesto: Sunčica Humačkić, II razred - Gimnazija Mostar

3. mjesto: Harun Šunje, II razred - Druga gimnazija Mostar

                Hana Kara, II razred - Srednja medicinska škola Mostar