Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

    

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Rezultati konkursa za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola

Muzej "Alija Izetbegović" je u sredstvima javnog informisanja objavio Javni poziv za prijavu na konkurs za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola za 2019. godinu na teme:

Za učenike osnovnih škola:

1. "...Naš cilj je Bosna - zemlja slobodnih ljudi..." (Alija Izetbegović)

2. Bio (la) sam u zavičaju mojih roditelja

3. Moj najbolji prijatelj / Moja najbolja prijateljica

 

Za učenike srednjih škola:

1. "...Mi vjerujemo da će u borbi sa zlom dobro pobijediti, a civilizacija nadživjeti barbarstvo..." (Alija Izetbegović)

2. Dok čekamo bolju budućnost, ne smijemo zaboraviti da je i naša sadašnjost

3. Patriotizam nije samo staromodna priča, to je i prirodna ljudska potreba

 

Sa velikom pažnjom komisija je pročitala sve prispjele literarne radove učenika i došla do sljedećih usaglašenih ocjena:

U kategoriji osnovnih škola, nagrade pripadaju:

Prva nagrada - Umma Šehović VII r., OŠ "Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković", Sarajevo

Druga nagrada - Danko Božić VIII r., "Grbavica II", Sarajevo

Treća nagrada - Arduana Zlojo VII r., "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo", Mostar

 

U kategoriji srednjih škola, nagrade pripadaju:

Prva nagrada - Senida Šubara II r., Srednja škola Jablanica

Druga nagrada - Amina Šehović IV r., Gazi Husrev - begova medresa Sarajevo

Treća nagrada - Aldin Muratović IV r., Srednja škola Konjic