Dobro došli na stranicu naše škole

Otvaranje kabineta za praktičnu nastavu

  • Štampa

Dana 10.2.2014. godine otvoren je kabinet za praktičnu nastavu za učenike ugostiteljsko-turističke škole, hotelsko - turističke tehničare.

Naša škola jedna je od dvanaest pilot škola koje su kroz projekat Fight Youth Poverty dobile savremenu opremu i namještaj za multifunkcionalni centar, tj. kabinet za praktičnu nastavu koji je koncipiran na način da omogući učenicima da lakše savladaju gradivo koristeći metodu Preduzeća za Vježbu (virtualna preduzeća koja simuliraju rad stvarnih preduzeća). Projekat je finansiran od strane saveznog njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i austrijskog ministarstva obrazovanja. Vrijednost projekta je velika jer se ogleda kako u materijalno-tehničkoj podršci tako i u edukativnoj (profesori su prisutvovali velikom broju seminara, učenici Sajmu PzV). Donirana oprema uveliko će poboljšati kvalitet nastave u našoj školi i služiti ovoj i budućim generacijama.

kabinet 1