Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

    

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Bratimljenje sa školom iz Istanbula

Yunus Emre Enstitüsü, Turski kulturni centar Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje grada Istanbula od 10 - 14. decembra 2015. godine za direktore/ice osnovnih i srednjih škola u kojima se izučava turski jezik je organizovao studijsko putovanje u Istanbul.

U okviru putovanja planirano je potpisivanje protokola o bratimljenju škola iz BiH i škola iz Istanbula. Potpisivanjem protokola planirana je saradnja između škola-potpisnica s ciljem razvijanja veza na polju obrazovanja, ekonomije i kulture. Cilj projekta je međusobno upoznavanje historije, kulturnih i obrazovnih sistema i podrška obrazovanja putem zajedničkih projekata. Protokol o bratimljenju škola potpisala je i direktorica naše škole, g-đa Sabina Palić.

Direktorica je istakla da je to Protokol dobre namjere i da između potpisnica protokola nema materijalnih obaveza. Škole će u okviru svojih mogućnosti ostvarivati radne posjete dva puta godišnje, što će osnažiti i razviti osjećaje prijateljstva među učenicima i uposlenicima škole. Cilj je održati veze i raditi na njihovom proširivanju, kako bi kroz zajedničke aktivnosti i implementacijom zajedničkih projekata obogatili škole u tehničko-tehnološkom smislu i stvorili povoljan školski ambijent u skladu sa vremenom u kome živimo. Direktorica nam je, između ostalog, saopćila da je u dogovoru sa direktorom naše bratske škole dogovorila termin posjeta. Naša škola bi trebala posjetiti bratsku školu u aprilu 2016. god. - mjesecu tulipana u Turskoj, a bratska turska škola bi trebala posjetiti našu školu u maju - mjesecu kada obilježavamo Dan škole.

turska.jpgturska 1.jpg