Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

    

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Podrška radu škole

Na svečanosti organizovanoj povodom otvaranja kabineta za hemiju, uručena je Zahvalnica Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša i aktuelnom ministru, gospodinu Ajdinu Teletoviću, na nesebičnoj podršci u radu naše škole.

Osim velikih zasluga za realizaciju projekta Energetska efikasnost, čija je vrijednost veća od 500 000KM, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline doniralo sredstva u vrijednosti 7 000 KM za zamjenu podne obloge u fiskulturnoj dvorani i opremanje prostorije za vannastavne aktivnosti.Naš bivši učenik, naš bivši profesor i aktuelni ministar, pomaže rad naše škole i iskreno smo zahvalni.

 

 

Podrška radu škole